Een totaalpakket in vakmanschap!

Groevenbeek

Groevenbeek Managers en Adviseurs is een veelzijdige partner bij het ontwikkelen en realiseren van gebouwen in onze leef en werkomgeving. Ook vertrouwen opdrachtgevers ons het vastgoedmanagement van hun gebouwen toe. Groevenbeek wordt regelmatig gevraagd orde op zaken te stellen in processen waar partijen om welke reden dan ook vastlopen in bijvoorbeeld de samenwerking of in het behalen van projectdoelstellingen: crisismanagement. Groevenbeek wordt als deskundige regelmatig ingeschakeld als expert voor onderzoek naar problemen bij gerealiseerde en in bewerking zijnde bouwprojecten.

Groevenbeek heeft de visie dat iedere invulling van de leef en werkomgeving tot stand komt door en voor mensen. Daarom vinden wij het belangrijk om met u regelmatig de verwachtingen ten aanzien van het proces en uw project te bespreken. En vervolgens die verwachtingen te vertalen naar ontwerp, realisatie en gebruiksperiode.

Groevenbeek wordt ingeschakeld bij tal van nieuwe en reeds lopende processen vanwege onze deskundigheden op het gebied van onder meer planontwikkeling, projectmanagement, bouwmanagement, bouweconomie en bouwuitvoering. Gecombineerd met onze mogelijkheden voor het verzorgen van uw vastgoedmanagement biedt Groevenbeek een totaaltraject in de life cycle van uw project. Een betrokken en veelzijdige partner!

Groevenbeek werkt met korte en directe lijnen naar alle betrokken partijen, met inzet van die deskundigheden welke nodig zijn voor de uitvoering van ons werk. Daar waar nodig laten wij ons assisteren door deskundige partners voor specifieke deskundigheden. Een totaalpakket in vakmanschap!

BOUWMANAGEMENT

Bij het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten zijn gecompliceerde processen en forse investeringen eerder regel dan uitzondering.

Meer lezen

VASTGOEDMANAGEMENT

Het onderhoud van gebouwen en het administratieve beheer vragen een deskundige inzet.

Meer lezen

CRISISMANAGEMENT

Groevenbeek is als geen ander op de hoogte van gezamenlijke, maar soms ook conflicterende belangen bij een project.

Meer lezen

EXPERTISE

Groevenbeek wordt regelmatig ingeschakeld als partijdeskundige voor één van de betrokken partijen.

Meer lezen