Bemiddeling tussen partijen of het managen van de crisis

Crisismanagement

Het kan gebeuren dat bij de ontwikkeling van een bouwproject betrokken partijen tot de conclusie komen dat er geen goede basis meer is om het project te vervolgen. Onder meer verstoorde samenwerkingen, het niet voldoen aan afspraken, ontbreken van de juiste aansturing en/of deskundigheden kunnen belemmerend werken. Hoewel de gang naar arbiter of rechter soms voor de hand lijkt te liggen, is dit ondanks de problemen niet altijd de gewenste route naar de oplossing.

Veel vaker wordt ervoor gekozen, geïnitieerd vanuit één van de betrokken partijen of door betrokken partijen gezamenlijk, om een betrouwbare en deskundige crisismanager in te schakelen.

Groevenbeek kan zich in deze omstandigheden op de juiste wijze op de hoogte brengen van de doelstellingen alsook van de gezamenlijke en individuele, soms conflicterende belangen, die er spelen. En die afzetten tegen de haalbaarheid van projectdoelstellingen en de route naar een goede oplossing voor betrokken partijen. Veel partijen hebben voor dit doel hun weg gevonden naar Groevenbeek voor bemiddeling tussen partijen of het overnemen van het management tot verwezenlijking van het project.