Revitalisatie Friesland Foods | Deventer

Groevenbeek werd voor wat technische consultancy gevraagd mee te denken bij een inpandige verbouwing en gewenste herinrichting van de kantoren en laboratoria van (toen nog) Friesland Foods, tegenwoordig FrieslandCampina, te Deventer. Na een aantal gesprekken werd duidelijk dat de oorspronkelijke herindeling van het gebouw verreweg van optimaal zou zijn. Groevenbeek kreeg het verzoek een voorstel voor herstructurering te doen; de plannen van Groevenbeek vielen in de smaak, mede omdat die wél binnen de financiële uitgangspunten en voor de verbouwing beschikbare tijd konden worden uitgevoerd. 

Groevenbeek heeft de gehele planontwikkeling verzorgd en de directievoering en toezicht op de bouw.