Eén gesprekspartner voor alle zaken

Bouwmanagement

Het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten is vaak een gecompliceerde aangelegenheid. Of u u vaker gebouwen ontwikkeld, of dat misschien maar één keer meemaakt: het definiëren van uw wensen en vervolgens de vertaling naar een ontwerp vraagt om specialistische kennis. Kennis op het vlak van onder meer ruimtelijke ordening, organisatie, techniek. Maar ook kennis van bouweconomische en juridische aspecten. Groevenbeek is hierbij uw deskundige en gedreven partner, die zijn kennis en ervaring volledig inzet ten behoeve van haar opdrachtgevers.

Wij hebben ervaring in uiteenlopende soorten huisvesting: woningen en huisvesting voor zorginstellingen, kantoren en bedrijfspanden, gemeentehuizen en multifunctionele gebouwen, gebouwen voor onderwijs en kerken. Groevenbeek kan het totale bouwproces voor u leiden of een deeltraject of deelaspecten voor u verzorgen.

Het komt steeds vaker voor dat opdrachtgevers de gehele planontwikkeling inclusief die van de ontwerpdisciplines bij Groevenbeek onderbrengen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Groevenbeek beoordeelt veelvuldig bouwplannen voor aankoop van bestaand en nieuw te ontwikkelen vastgoed voor particuliere en institutionele beleggers en pensioenfondsen. Het kan dan onder meer gaan om assistentie bij de commerciële beoordeling, het verzorgen van technische due dilligences, de contractering en monitoring op de uiteindelijke realisatie.