Gemeentehuis | Putten

De gemeente Putten had al enige jaren de wens haar raadzaal en trouwzaal aan te passen en te moderniseren. De plannen hiervoor waren in schetsmatige vorm gereed, toen de opdracht werd gegeven de verbouwing in het zomerreces van 2015 te gaan realiseren. Mede dankzij de deskundige inzet van Groevenbeek en de reeds betrokken adviseur op het gebied van audiovisuele middelen zijn de schetsplannen in een razend tempo technisch uitgewerkt, aanbesteed en binnen het beschikbare tijdpad en budget gerealiseerd tot een nieuwe raadzaal en trouwzaal, met alle moderne audiovisuele middelen en een aangenaam leefklimaat.

Naast de plafonds en vloeren, zijn ook het meubilair, de stoffering en de verlichting vernieuwd. In de Raadzaal heeft het publiek beter zicht op hetgeen in de vergaderzaal gebeurt.