Distributiecentrum A15 | Rotterdam

In opdracht van Schroders Investment Management Limited heeft Groevenbeek in no time de technische due dilligence verzorgd van de nieuwbouw plannen van dit prachtige distributiecentrum. Na de succesvolle contractering met de ontwikkelaar, heeft Groevenbeek vervolgens de monitoring op de realisatie verzorgd, alsmede de oplevering. 

Nadien heeft Groevenbeek tevens de inbouw van de huurderswensen begeleidt, en na enige jaren tevens een succesvolle inpandige uitbreiding van de kantoorruimten.