Optimale bijstand verlenen

Expertise

Daar waar in een bouwproject, of na afloop: tijdens de gebruiksperiode of garantietermijn dermate problemen zijn ontstaan dat partijen de gang naar de rechter en/of arbitrage maken, kan het nodig of gewenst zijn een externe deskundige in te schakelen om het probleem te analyseren. Dit kunnen technische problemen zijn maar ook problemen op het vlak van de contracting, garanties en dergelijke. 

Groevenbeek wordt regelmatig ingeschakeld als partijdeskundige voor één van de betrokken partijen of als rechtbank deskundige namens het behandelend rechtsorgaan. In elke situatie handelt Groevenbeek met inzet van al haar deskundigheden, zodat de optimale bijstand wordt verleend.