Woonzorgcentrum De Tuinen | Bleiswijk

WoonCompas te Rotterdam is een corporatie die bijzondere projecten in haar portefeuille heeft, en ook bij nieuwe projecten naar het bijzondere en optimale zoekt. In 2006 kreeg Groevenbeek opdracht het ambitieuze bouwplan en budget van woonzorgcentrum De Tuinen in harmonie te brengen. Vervolgens heeft Groevenbeek de Europese aanbesteding verzorgd en werd begin 2007 met de bouw gestart. Groevenbeek heeft de directievoering, het toezicht en de huurdersbegeleiding tijdens de uitvoering van dit mooie project op zich genomen, met als gevolg dat binnen overeengekomen planning en budget een smaakvolle inbreiding in Bleiswijk in gebruik kon worden genomen. Het wooncentrum De Tuinen bestaat uit circa 40 wooneenheden voor verpleging en intramurale verzorging, circa 40 zorg appartementen, een eerstelijns gezondheidscentrum, een restaurant, een wijkcentrum en bijbehorende functies.

Het fraaie pand, ontworpen door projectarchitect ir. R. Knappers van VVKH Architecten, is opgeleverd in januari 2009. Dit fraaie gebouw werd gerealiseerd in opdracht van Woon Compas te Rotterdam, die dit project ontwikkelde in ten behoeve van de hoofdgebruikers Zorg Compas en de gemeente Lansingerland.

www.wooncompas.nl
www.vvkh.nl